Mūsu kvalitāte

GMP

Evalar

GMP (Good Manufacturing Practice, Laba ražošanas prakse) – tā ir normatīvu un noteikumu sistēma ārstniecības līdzekļu, uztura bagātinātāju, pārtikas un citu produktu ražošanas jomā.

GMP starptautiskie standarti izvirza farmaceitisko preparātu ražotājiem striktas prasības: augstvērtīgu izejvielu, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana, prasmīga uzdevumu plānošana un augsti tehnoloģisko iekārtu esamība, ražotnē nodarbinātā personāla augsta kvalifikācija, bet visumā ap 200 prasībām.

2011

Latvijas sertifikācijas centrs LATSERT veica SAS „Evalar” inspektoru pārbaudi, vērtējot prasību ievērošanu, kuras iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes 26.04.2004. Regulā Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.

Uz audita rezultātu pamata ir izsniegts atbilstības sertifikāts, kurš apliecina uzņēmuma ražotās produkcijas atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) prasībām.

Uzņēmumā ieviestā HACCP sistēma nodrošina kontroli pārtikas produktu ražošanas visos posmos, jebkurā produkcijas ražošanas, uzglabāšanas un realizācijas vietā. Lai ieviestu HACCP sistēmu, ražotājam ir jāveic ne vien sava produkta un tā ražošanas metožu novērtējumu, bet arī jānodrošina, lai šo sistēmu pielieto un tās prasības ievēro izejvielu un palīgmateriālu piegādātāji, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumi.

2014
Februāris

Evalar

Atbilstoši amerikāņu kompānijas NSF International veiktā audita rezultātiem uzņēmumam ir piešķirts sertifikāts par atbilstību GMP prasībām, kuras ir noteiktas Programmas NSF/ANSI 173 par bioloģiski aktīviem uztura bagātinātājiem 8. sadaļā. Šīs prasības saskan ar Pārtikas un zāļu pārvaldes (FDA) Noteikumu 21 CFR 111. daļas prasībām.

NSF International – tā ir neatkarīga nekomerciāla organizācija, kuras darbības joma aptver apkārtējās vides un cilvēka veselības aizsardzības, pārtikas produktu un dzeramūdens drošības jautājumus. Brīvprātīga sertifikācija un audits saskaņā ar neatkarīgās nekomerciālās organizācijas NSF International standartiem izvirza visai stingras prasības ražotājam un ražošanas procesiem, kuru ievērošana garantē ražojamo produktu augstu kvalitāti un drošību.

NSF sertifikāts apliecina, ka ražotājs tiešām velta daudz uzmanības produkcijas augstas kvalitātes nodrošināšanai un garantē, ka tās izgatavošanā tika izmantotas tikai pārbaudītas, drošas izejvielas, ka ražošanas process tiek stingri kontrolēts, gatavā produkcija pārbaudīta laboratorijā un visi tās kvalitātes un drošības rādītāji atbilst noteiktām prasībām.

Oktobris

Saskaņā ar inspekcijas rezultātiem, ko veica Austrālijas Veselības aizsardzības un gerontoloģijas ministrijas Ārstniecības līdzekļu pārvalde, kas pārzina jaunu medicīnas preparātu reģistrēšanu (TGA – Therapeutic Goods Administration), ir saņemts sertifikāts, kas apliecina ražotnes atbilstību Eiropas GMP standartam.

2015
Maijs

Evalar

Kompānija SGS veica SAS „Evalar” resertifikācijas auditu, kura rezultāti apstiprināja, ka uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma, kas izplatās uz ārstniecības preparātu, uztura bagātinātāju, specializēto pārtikas produktu, parfimērijas un kosmētisko līdzekļu ražošanu, atbilst starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām.

ISO 9001 – tas ir vairākums pasaules valstīs pieņemtais uzņēmuma darbības kvalitātes vadības starptautiskais standarts un tā piešķiršana apliecina, ka kompānija spēj vienmēr piegādāt produkciju, atbilstošu gan patērētāju prasībām, gan attiecīgām saistošām prasībām, spēj arī pilnveidot produkcijas kvalitāti un uzlabot savas darbības efektivitātes rādītājus un rezultātus.

Atbilstības standartam ISO 9001 apliecinājums atspoguļo arī stabila un droša sadarbības partnera statusu. Sertifikāts ISO 9001 liecina, ka šo sertifikātu saņēmušās kompānijas kvalitātes vadības sistēma atbilst visām prasībām, bet tās ražotā produkcija – nacionāliem un starptautiskajiem kvalitātes standartiem.

2016
Februāris

Evalar

Kompānija SGS veica SAS „Evalar” sertifikācijas auditu, kura rezultāti apstiprināja, ka bioloģiski aktīvo uztura bagātinātāju un specializēto pārtikas produktu ražošana atbilst starptautiskā standarta FSSC 22000 prasībām.

FSSC 22000 „Food Safety System Certification 22000” – tā ir droša, uz ISO standartiem balstīta un starptautiski atzīta pārtikas produktu visos aprites ķēdes posmos nekaitīguma vadības sistēmas audita un sertifikācijas shēma.

FSSC 22000 sertifikācijas shēma ir pilnībā atzīta un akceptēta Globālajā pārtikas nekaitīguma iniciatīvā (GFSI) un Eiropas akreditācijas kooperācijā (EA). FSSC 22000 ir pārtikas produktu nekaitīguma visaptverošākais standarts, jo tajā iekļautās pārtikas produktu nekaitīguma vadības sistēmai izvirzītās prasības apvieno visus Labas Ražošanas Prakses (GMP) elementus un Risku un kritisko kontrolpunktu novērtēšanas (HACCP) metodoloģijas kopā ar komplekso vadības sistēmu.

FSSC 22000 sertifikāts sniedz mūsu uzņēmumam iespēju starptautiskajā mērogā demonstrēt mūsu komplekso vadības sistēmu, kas atbilst patērētāja un pārtikas produktu nekaitīguma uzraudzības institūciju prasībām.

Sertifikāts ir spēkā no 2016. gada 16. februāra līdz 2019. gada 15. februārim.

Pielietošanas joma: bioloģiski aktīvo uztura bagātinātāju un specializētu pārtikas produktu ražošana šādās formās: tabletes, kapsulas, šķidrie koncentrāti, tēja, paciņas.