icons
  1

  Všeobecné vyhlásenie


  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Evalar s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Evalar s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.


  Evalar s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Evalar s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s Evalar s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Evalar s.r.o.

  Všetky osobné údaje získava Evalar s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.